Vandos

35%
 Đầm Maxi Trắng Họa Tiết Thêu Vandos  Đầm Maxi Trắng Họa Tiết Thêu Vandos

Đầm Maxi Trắng Họa Tiết Thêu Vandos

1,699,000₫ 2,600,000₫

  • OR or
35%
VD67579009-ECRU  Đầm Maxi Trắng Họa Tiết Thêu Vandos

Đầm Maxi Trắng Họa Tiết Thêu Vandos

1,699,000₫ 2,600,000₫

  • ECRU ecru
30%
VD67575913-RE VD67575913-RE

Đầm Sơ Mi Họa Tiết Trái Táo Vandos

1,399,000₫ 2,000,000₫

  • RE re
32%
VD67575912-WH VD67575912-WH

Đầm Sơ Mi Trắng All Over Lace Vandos

1,699,000₫ 2,500,000₫

  • WH wh
41%
VD67575902-BU VD67575902-BU

Đầm Midi Suông Họa Tiết Thêu Vandos

1,299,000₫ 2,200,000₫

  • BU bu
47%
VD67575901-WH

Đầm Maxi Trắng Họa Tiết Thêu Vandos

1,599,000₫ 3,000,000₫

  • WH wh