Đầm Maxi/Midi Size Lớn

38%
 Đầm Maxi Hoa Xanh Vandos Đầm Maxi Hoa Xanh Vandos

Đầm Maxi Hoa Xanh Vandos

Mã: VD87502501-BU

1,499,000₫ 2,400,000₫

 • BU bu
38%
 Đầm Maxi Hoa Cam Vandos Đầm Maxi Hoa Cam Vandos

Đầm Maxi Hoa Cam Vandos

Mã: VD87502501-OR

1,499,000₫ 2,400,000₫

 • OR or
44%
 Đầm Midi Hoa Xanh Vandos Đầm Midi Hoa Xanh Vandos

Đầm Midi Hoa Xanh Vandos

Mã: VD87502502-BU

1,499,000₫ 2,700,000₫

 • BU bu
44%
 Đầm Midi Hoa Cam Vandos Đầm Midi Hoa Cam Vandos

Đầm Midi Hoa Cam Vandos

Mã: VD87502502-OR

1,499,000₫ 2,700,000₫

 • OR or
46%
 Đầm Midi Xanh Vandos Đầm Midi Xanh Vandos

Đầm Midi Xanh Vandos

Mã: VD87544005-GR

1,299,000₫ 2,400,000₫

 • GR gr
46%
 Đầm Midi Vàng Vandos Đầm Midi Vàng Vandos

Đầm Midi Vàng Vandos

Mã: VD87544005-OR

1,299,000₫ 2,400,000₫

 • OR or
46%
 Đầm Midi Thắt Nơ Xanh Vandos Đầm Midi Thắt Nơ Xanh Vandos

Đầm Midi Thắt Nơ Xanh Vandos

Mã: VD87544006-GR

1,299,000₫ 2,400,000₫

 • GR gr
39%
 Đầm Midi Họa Tiết Hoa Vandos Đầm Midi Họa Tiết Hoa Vandos

Đầm Midi Họa Tiết Hoa Vandos

Mã: VD87562421-GR

1,099,000₫ 1,800,000₫

 • GR gr
40%
 Đầm Maxi Thêu Hoa Nổi Vandos Đầm Maxi Thêu Hoa Nổi Vandos

Đầm Maxi Thêu Hoa Nổi Vandos

Mã: VD87574601-WH

2,399,000₫ 4,000,000₫

 • WH wh
55%
 Đầm Boho Maxi Tay Cánh Tiên Savage Culture Đầm Boho Maxi Tay Cánh Tiên Savage Culture

Đầm Boho Maxi Tay Cánh Tiên Savage Culture

Mã: SC38040-PR

999,000₫ 2,200,000₫

 • PR pr
37%
 Đầm Maxi Boho Cổ V Phối Ren Savage Culture Đầm Maxi Boho Cổ V Phối Ren Savage Culture

Đầm Maxi Boho Cổ V Phối Ren Savage Culture

Mã: SC38692-PI

1,199,000₫ 1,900,000₫

 • PI pi