Đầm Maxi/Midi Size Lớn

47%
 Đầm Maxi Trắng Phối Ren Harmonya Culture Đầm Maxi Trắng Phối Ren Harmonya Culture

Đầm Maxi Trắng Phối Ren Harmonya Culture

Mã: SC36620-BE

799,000₫ 1,500,000₫

 • BE be
58%
 Đầm Maxi Cổ V Họa Tiết Nhiều Màu Harmony Culture Đầm Maxi Cổ V Họa Tiết Nhiều Màu Harmony Culture

Đầm Maxi Cổ V Họa Tiết Nhiều Màu Harmony Culture

Mã: SC36688-BU

799,000₫ 1,900,000₫

 • BU bu
31%
 Đầm Midi 2 Dây Tím Ánh Kim Luna Llena Đầm Midi 2 Dây Tím Ánh Kim Luna Llena

Đầm Midi 2 Dây Tím Ánh Kim Luna Llena

Mã: LN174KF301-VI

1,099,000₫ 1,600,000₫

 • VI vi
33%
 Đầm Maxi Lụa Xanh Tay Cánh Tiên Họa Tiết Caro Luna Llena Đầm Maxi Lụa Xanh Tay Cánh Tiên Họa Tiết Caro Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Xanh Tay Cánh Tiên Họa Tiết Caro Luna Llena

Mã: LN174LF63-GR

999,000₫ 1,500,000₫

 • GR gr
33%
 Đầm Maxi Lụa Hồng Tay Cánh Tiên Họa Tiết Caro Luna Llena Đầm Maxi Lụa Hồng Tay Cánh Tiên Họa Tiết Caro Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Hồng Tay Cánh Tiên Họa Tiết Caro Luna Llena

Mã: LN174LF63-VI

999,000₫ 1,500,000₫

 • VI vi
31%
 Đầm Maxi Bẹt Vai Lụa Xanh Luna Llena Đầm Maxi Bẹt Vai Lụa Xanh Luna Llena

Đầm Maxi Bẹt Vai Lụa Xanh Luna Llena

Mã: LN174PJ145-BU

1,099,000₫ 1,600,000₫

 • BU bu
40%
 Đầm Maxi 2 Dây Xanh Luna Llena Đầm Maxi 2 Dây Xanh Luna Llena

Đầm Maxi 2 Dây Xanh Luna Llena

Mã: LN174GH90-GR

899,000₫ 1,500,000₫

 • GR gr
33%
 Đầm Maxi Nâu Tay Nhúng Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Nâu Tay Nhúng Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Nâu Tay Nhúng Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174MF125-BR

999,000₫ 1,500,000₫

 • BR br