Đầm Maxi / Midi

33%
 Đầm Maxi Cổ V Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Cổ V Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Cổ V Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174LE125-BU

999,000₫ 1,500,000₫

 • BU bu
33%
 Đầm Maxi Tím Cổ V Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Tím Cổ V Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Tím Cổ V Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174LE125-VI

999,000₫ 1,500,000₫

 • VI vi
33%
 Đầm Maxi Nâu Tay Nhúng Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Nâu Tay Nhúng Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Nâu Tay Nhúng Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174MF125-BU

999,000₫ 1,500,000₫

 • BU bu
33%
 Đầm Maxi Lụa Xanh Tay Cánh Tiên Luna Llena Đầm Maxi Lụa Xanh Tay Cánh Tiên Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Xanh Tay Cánh Tiên Luna Llena

Mã: LN174LE800-GR

999,000₫ 1,500,000₫

 • GR gr
38%
 Đầm Maxi Lụa Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Lụa Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174AN433-BU

999,000₫ 1,600,000₫

 • BU bu
33%
 Đầm Maxi Lụa Xanh Xẻ Tà Luna Llena Đầm Maxi Lụa Xanh Xẻ Tà Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Xanh Xẻ Tà Luna Llena

Mã: LN174WM800-GR

999,000₫ 1,500,000₫

 • GR gr
38%
 Đầm Maxi Sơ Mi Lụa Tím Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Sơ Mi Lụa Tím Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Sơ Mi Lụa Tím Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174LE808-BU

999,000₫ 1,600,000₫

 • BU bu
38%
 Đầm Maxi Sơ Mi Lụa Xanh Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Sơ Mi Lụa Xanh Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Sơ Mi Lụa Xanh Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174LE808-GR

999,000₫ 1,600,000₫

 • GR gr
47%
 Đầm Maxi Lụa Tím Tay Loe Họa Tiết Hoa Lá Luna Llena Đầm Maxi Lụa Tím Tay Loe Họa Tiết Hoa Lá Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Tím Tay Loe Họa Tiết Hoa Lá Luna Llena

Mã: LN174PL70-PR

899,000₫ 1,700,000₫

 • PR pr
47%
 Đầm Maxi Lụa Cam Tay Loe Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi Lụa Cam Tay Loe Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Cam Tay Loe Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174BA71-OR

899,000₫ 1,700,000₫

 • OR or
33%
 Đầm Maxi Lụa Tay Cánh Tiên Luna Llena Đầm Maxi Lụa Tay Cánh Tiên Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Tay Cánh Tiên Luna Llena

Mã: LN174LE800-BU

999,000₫ 1,500,000₫

 • BU bu