Đầm Maxi / Midi Sale

63%
 Đầm Maxi Pastel Luna Llena Đầm Maxi Pastel Luna Llena

Đầm Maxi Pastel Luna Llena

Mã: LN345PH33-PI

599,000₫ 1,600,000₫

 • PI pi
70%
 Đầm Họa Tiết Luna Llena Đầm Họa Tiết Luna Llena

Đầm Họa Tiết Luna Llena

Mã: LN167MS11-GR

599,000₫ 2,000,000₫

 • GR gr
70%
 Đầm Họa Tiết Luna Llena Đầm Họa Tiết Luna Llena

Đầm Họa Tiết Luna Llena

Mã: LN167MS11-BU

599,000₫ 2,000,000₫

 • BU bu
50%
 Đầm Midi 2 Dây Tím Ánh Kim Luna Llena Đầm Midi 2 Dây Tím Ánh Kim Luna Llena

Đầm Midi 2 Dây Tím Ánh Kim Luna Llena

Mã: LN174KF301-VI

799,000₫ 1,600,000₫

 • VI vi
53%
 Đầm Maxi 2 Dây Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena Đầm Maxi 2 Dây Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Đầm Maxi 2 Dây Họa Tiết Thổ Cẩm Luna Llena

Mã: LN174MF85-BL

699,000₫ 1,500,000₫

 • BL bl
50%
 Đầm Maxi Lụa Họa Tiết Hoa Vàng Luna Llena Đầm Maxi Lụa Họa Tiết Hoa Vàng Luna Llena

Đầm Maxi Lụa Họa Tiết Hoa Vàng Luna Llena

Mã: LN174SK956-PR

799,000₫ 1,600,000₫

 • PR pr
50%
 Đầm Maxi Sơ Mi Xanh Họa Tiết Hoa Lá Luna Llena Đầm Maxi Sơ Mi Xanh Họa Tiết Hoa Lá Luna Llena

Đầm Maxi Sơ Mi Xanh Họa Tiết Hoa Lá Luna Llena

Mã: LN174PJ196-BU

799,000₫ 1,600,000₫

 • BU bu
50%
 Đầm Maxi Hoa Xanh Vandos Đầm Maxi Hoa Xanh Vandos

Đầm Maxi Hoa Xanh Vandos

Mã: VD87502501-BU

1,199,000₫ 2,400,000₫

 • BU bu
53%
 Đầm Midi Họa Tiết MD'M Đầm Midi Họa Tiết MD'M

Đầm Midi Họa Tiết MD'M

Mã: MD87525099-RE

699,000₫ 1,500,000₫

 • RE re
50%
 Đầm Midi Cổ Tim Họa Tiết MD'M Đầm Midi Cổ Tim Họa Tiết MD'M

Đầm Midi Cổ Tim Họa Tiết MD'M

Mã: MD77553303-NV

599,000₫ 1,200,000₫

 • NV nv