Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Modus Asia cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và hàng mới về…

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Cổng thông tin. Nhưng không giới hạn về thời gian và nội dung, dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin cá nhân mà bạn gửi khi bạn đăng ký vào cổng thông tin, truy cập vào/ hoặc mua hàng qua trang web.

Các thông tin bao gồm Họ, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thanh toán, ngày sinh, tuổi, giới tính, phương thức thanh toán khi mua hàng, thông tin mua hàng trong quá khứ ID của người dùng và thông tin thanh toán của bạn.

4. ĐỊA CHỈ VÀ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Trang web elamor.vn là một cổng thông tin mua sắm trực tuyến thực hiện bởi Công ty TNHH Modus Asia với số đăng ký kinh doanh 0312993120 và địa chỉ đăng ký tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, sử dụng Cổng thông tin như một kênh bán hàng thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam.

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi có thể được kích hoạt nếu người dùng chấp nhận, Cổng thông tin sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của El amor, gởi các thông điệp thương mại qua email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử tương đương khác (chẳng hạn như tin nhắn SMS hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại)

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể thay đổi tùy chọn của bạn liên quan đến việc gửi thông điệp thương mại thông qua việc truy cập Tài Khoản Của Bạn. Bạn sẽ chỉ nhận thư điện tử thương mại mà bạn đã đồng ý, hoặc được pháp luật cho phép.

6. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, Khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện chúng tôi là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của elamor.vn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của Khách hàng nếu Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.